Focus grup

Metodele de tip focus grup furnizează un cadru eficient pentru:

  • cercetările exploratorii de tip design produs, alegerea clienților,
  • testarea-pilot a protoptipurilor, evaluarea şi îmbunătăţirea diverselor programe.

În cadrul organizaţiilor, focus grupul:  

  • transmite informaţii de la ansamblul membrilor acestora,
  • permite identificarea şi planificarea situaţiilor de criză.

Observaţia participativă

Este tehnica de bază a antropologiei aplicate, cel mai eficient instrument de lucru. Ea permite înţelegerea din interior a oricărei culturi organizaţionale, dincolo de stereotipurile sau prejudecăţile curente. Informaţiile furnizate sunt apropiate de faptul concret, dau un nume şi o formă realităţii materiale şi umane. Această metodă impune ca echipa Suveika să facă parte integrantă din procesul observat într-un interval determinat de timp, în general 10-30 de zile. Observaţia participativă este modul în care echipa noastră aude, vede şi simte realitatea.

Ancheta de teren

Este o artă şi o ştiinţă, concomitent. Ea cere să asculţi vocea celorlalţi, să fii sensibil la adevăratele lor nevoi şi cerinţe. Oamenii trebuie studiaţi şi înţeleşi în contextul adecvat, real, nu cel imaginat de alţii, fie că-i vorba de mass-media sau de campanii de publicitate şi PR. Să-i vezi aşa cum muncesc, se bucură, consumă sau construiesc lumea din jur. Ancheta etnografică de teren are capacitatea de a da naştere unor deep insights bazate pe narativitatea condiţiei umane.

Interviul

Multe din caracteristicile produselor, serviciilor şi experienţelor client pe care le studiem sunt invizibile. Este nevoie, printre altele, de aplicarea unui interviu în profunzime pentru a le descoperi.

Realizarea unui interviu cu adevărat eficient nu este însă un lucru atât de uşor pe cât pare la prima vedere. Oamenii au tendinţa de a vorbi fie prea mult şi superficial, fie deloc despre experienţele lor organizaţionale sau profesionale, obiceiuri de consum etc. Persoana care conduce interviul trebuie să fie special formată pentru a traduce şi interpreta informaţiile astfel obţinute.

Echipa noastră are abilitatea şi experienţa practică furnizată de sute de ore de teren etnografic, necesară pentru extragerea informaţiei esenţiale care conduce la construcţiei realităţii faptelor. Calitatea şi nu cantitatea interviului face cu adevărat diferenţa.