Interviul

Multe din caracteristicile produselor, serviciilor şi experienţelor client pe care le studiem sunt invizibile. Este nevoie, printre altele, de aplicarea unui interviu în profunzime pentru a le descoperi.

Realizarea unui interviu cu adevărat eficient nu este însă un lucru atât de uşor pe cât pare la prima vedere. Oamenii au tendinţa de a vorbi fie prea mult şi superficial, fie deloc despre experienţele lor organizaţionale sau profesionale, obiceiuri de consum etc. Persoana care conduce interviul trebuie să fie special formată pentru a traduce şi interpreta informaţiile astfel obţinute.

Echipa noastră are abilitatea şi experienţa practică furnizată de sute de ore de teren etnografic, necesară pentru extragerea informaţiei esenţiale care conduce la construcţiei realităţii faptelor. Calitatea şi nu cantitatea interviului face cu adevărat diferenţa.